Amdanom ni

Rydym yn gydweithfa tai wedi’i leoli ym Machynlleth. Fe sefydlom ni’r gydweithredfa ym mis Mehefin 2012, a chofrestru ar y cyd 31642R.

Ar hyn o bryd mae gennym ddau dŷ yn y dref, un yr ydym yn berchen arno ac un yr ydym yn ei brydlesu, gyda chyfanswm o 10 aelod – er bod hyn yn newid o bryd i’w gilydd. Os oes gennych ddiddordeb mewn ymuno â ni, edrychwch ar y dudalen Ymunwch â ni i weld os ydym yn chwilio am aelodau newydd ar hyn o bryd.

Dilynwch ni ar Instagram i gael y wybodaeth ddiweddaraf am y bwyd llysieuol rydyn ni’n ei fwyta.

Beth yw cydweithfa dai?

Mae cydweithfa dai yn debyg i gymdeithas dai, ond mae’n cael ei rheoli (naill ai’n gyfan gwbl, neu’n bennaf) gan ei denantiaid. Mae cydweithfa dai, ar un lefel, yn grŵp o bobl sydd â rheolaeth dros eu tai eu hunain, heb fod yn berchen arno’n bersonol.

Yn ein cydweithfa, mae aelodau’n tueddu i fyw ar y cyd (e.e. rydyn ni’n prynu bwyd fel tŷ, yn cymryd ein tro i goginio a bwyta gyda’n gilydd pan allwn ni) ac mae gan bob un ohonom gyfrifoldeb i gyfrannu at redeg y cydweithfa. Mae gennym ysgrifennydd, trysorydd, cydlynydd cynnal a chadw a monitor bwyd. Mae gennym ni gyfarfodydd i wneud penderfyniadau ynglŷn â sut rydyn ni’n rhedeg y tŷ.